በአፄ የሃንስ ወልቃይትን ስያስተዳድሩ የነበሩ ራስ ሓጎስ የልጅ ልጅ የሆኑት አቶ ህስቅያስ በላይ ስለትግራይ ግዛቶች ሲናገሩ!

Tweet Facebook Comments Box Spread the love