በሀገር ደረጃ ኮቪድ19ን የመከላከል ርምጃዎችን መውሰድ የጀመርነው ቀደም ብለን ነው። የጋራ ጥረታችን ውጤታማ ነበር። አስቀድመን መጀመራችን መሰላቸትን ያስከተለ ይመስላል። ነገር ግን፣ ባለፉት ሁለት ሳምንታት ቫይረሱ በከፍተኛ ሁኔታ መሰራጨቱ መዘናጋት እና ቸልታን እንድናስወግድ እያሳሰበን ነው። እጆቻችንን በሚገባ እንታጠብ። የአፍ እና የአፍንጫ ጭንብሎችን በአግባቡ እንጠቀም። ሁልጊዜም ርቀታችንን እንጠብቅ!

Tarkaanfiiwwan ittisa #COVID-19 akka biyyaatti dursinee jalqabne. Tattaaffiin keenya waloo milkaa'aa ture. Dursinee jalqabuun keenya waan nuffisiisuu fide fakkaata. Haa ta'u malee torbeewwan lamaan darbanitti vaayrasichi haala olaanaadhaan tamsa'uunsaa dagachuu akka dhabamsiifnu nuhbachiisaa jira. Harka keenya sirriitti haadhiqannu. Yeroo hundaa gargarfageenya qaamaa haa eegnu!

As a nation we began taking #COVID19 prevention measures very early on and did well collectively at the beginning. Starting early may have led some to prevention fatigue, yet we are now witnessing a rapid spread over the past two weeks that warrants we confront complacency. Wash your hands. Wear your masks. Keep your distance!Source

Facebook Comments
Spread the love