Finfinnee Adoolessa 25/2012(TOI)-Tarkaanfiiwwan ittisa #COVID-19
akka biyyaatti dursinee jalqabne. Tattaaffiin keenya waloo milkaa’aa ture.
Dursinee jalqabuun keenya waan nuffisiisuu fide fakkaata. Haa ta’u malee
torbeewwan lamaan darbanitti vaayrasichi haala olaanaadhaan tamsa’uunsaa
dagachuu akka dhabamsiifnu nuhbachiisaa jira. Harka keenya sirriitti
haadhiqannu. Yeroo hundaa gargarfageenya qaamaa haa eegnu! Jechuun dhaaman.

Source link

Facebook Comments
Spread the love